2018/2019 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzdan Mezun Olan Öğrencilerimizin Diplomaları Hakkında

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuz' dan Mezun olan Öğrencilerimizin Diplomaları Onaylanmıştır.

Diplomalarını Teslim Almak İsteyen Öğrencilerimizin Aşağıdaki İşlemleri Yapmaları Gerekmektedir.

*Öğrenci İşlerinden İlişik Kesme Formu Alıp ilgili birimlere imzalattıktan sonra öğrenci kimlik kartlarıyla birlikte öğrenci işleri bürosuna başvurmaları gerekmektedir. 

*Öğrencilerimiz Diplomalarını teslim alabilmek için şahsen müracaat etmek zorundadırlar. Diplomalarını almak için şahsen gelemeyecek olan öğrencilerimizin, Diplomalarını alacak olan kişiye noter onaylı vekaletname vermeleri gerekmektedir.


ABDULLAH ENSARİ (0484) 212-1111 / 4087
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
6.8.2019