İdari

FETHULLAH ERDAL Şef
GÜLŞEN AYBEK Şef
ABDULLAH ENSARİ Bilgisayar İşletmeni
FARİS ABAÇA Memur
ENİS ÇELİK Yardımcı Hizmetli