Etkinlikler

Akademik Personel İçin Formlar/Dilekçeler

SİÜ.FR-0001- Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Süre Uzatması ile ilgili Ders ve Çalışma Yükü Bildirim Formu İçin Tıklayınız...
SİÜ.FR-0162- Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketi İçin Tıklayınız...
SİÜ.FR-0245- Ek Ders Beyan Formu İçin Tıklayınız...
SİÜ.FR-0246- Ek Ders Puantajları Bilgi Formu İçin Tıklayınız...
SİÜ.FR-0247- Ek Ders Puantaj Örneği (1. ve 2. Öğretim) İçin Tıklayınız...
SİÜ.FR-0248- Sınav Puantajı (1. ve 2. Öğretim) İçin Tıklayınız...
SİÜ.FR-0250- Açılması Kabul Edilen Dersler ve Görevlendirmelere Ait Bilgi Formu İçin Tıklayınız...
SİÜ.FR-0251- 2547-39. Madde Görevlendirme Formu İçin Tıkalyınız...
SİÜ.FR-0277- Önlisans Servis Dersleri Haftalık Ders Programı Hazırlama Formu İçin Tıklayınız...
SİÜ.FR-0315- Yeni Ders Öneri Formu İçin Tıklayınız...
SİÜ.FR-0369- Önlisans Haftalık Ders Programı (1. Öğretim) İçin Tıkalyınız...
SİÜ.FR-0533- Meslek Yüksekokulu Ders İntibak Formu İçin Tıklayınız...
SİÜ.FR-0534- Öğretim Elemanı Görevlendirme Formu (Kadrolu 1. Öğretim) İçin Tıklayınız...
SİÜ.FR-0536- Öğretim Elemanı Görevlendirme Formu (Saatbaşı) İçin Tıklayınız...
SİÜ.FR-0647- Öğretim Elemanı-Öğrenci Toplantı Tutanağı İçin Tıklayınız...
SİÜ.FR-0738- Ders Görevlendirme Formu (2547 Say. Kan.31. ve 40a-c-d mad. ile 657 Say. Kan. 89. mad) İçin Tıklayınız...
SİÜ.FR-0819- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dış Paydaş Memnuniyet Anketi İçin Tıklayınız...
Güncelleme : 11.10.2018 10:56:02