Etkinlikler

Yüksekokul Tanıtımı

      Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Türkiye’nin örnek bir Eğitim– Öğretim kurumu olma yolunda çalışmalarını sürdürmeye ve sağlık alanıyla ilgili gelişmeleri. yakından takip etmektedir. Sahip olduğumuz modern alt yapı ve öğretim elemanı kadromuzla bünyemizde yer alan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı,(N.Ö ve İ.Ö) İlk ve Acil Yardım Programı (N.Ö ve İ.Ö) Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı (N.Ö ve İ.Ö)  Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı  (N.Ö ve İ.Ö) Diyaliz ve Fizyoterapi Programlarının normal öğretimi ile birlikte 6 Önlisans programı ile eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.

            Yüksekokulumuz Programlarında modern çalışmalar, ulusal düzeyde sürdürülmekte olup, Mesleki Yükseköğretimde yeniden yapılanma çalışmaları ile birlikte Siirt Üniversitesinin “Bologna Süreci” kapsamında “Program Geliştirme Çalışmaları” çerçevesinde “Süreç Basamakları İzlencesine” paralel olarak sürdürülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında müfredat programlarımız ders içerik ve kredileri ile ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmeye çalışılmaktadır.

             Yüksekokulumuz öğrenci merkezli eğitim anlayışını benimsemiş, alanında yetkin akademik ve idari personellerin görev yaptığı eğitim ve idari kadrosu ile vizyonu geniş, çevreye duyarlı, çağdaş ve sorumluluk sahibi bireyleri topluma kazandırmayı ilke edinmiştir. Öğrencilerimiz kamu ve özel sektörde iş imkânı bulabilmekte, staj uygulaması staj yaptıkları kurumlarda kalıcı olabilmelerini sağlamaktadır. Yüksekokulumuzda belirli aralıklarla öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Yakın gelecekte çeşitli programlar ile birlikte hem daha çok bölge insanına okuma fırsatı vermek, hem de bölgedeki sağlık kuruluşlarının nitelikli yardımcı sağlık elamanı gereksinimini karşılamak bulunmaktadır. Yüksekokulumuzun ana hedefleri bölgenin gereksinmelerine yönelik modern eğitim hizmetlerini sürdürmek ve bölge insanın Yükseköğrenim görmesine yönelik gerekli fırsatları yaratmak ve çağdaş eğitim-öğretim niteliklerini sürekli kılmaya devam etmektir.

        Çalışmalar süresince emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz.

MEHMET AYDIN BEŞTAŞ
Güncelleme : 17.01.2023 14:17:58