Etkinlikler

Yüksekokul Tanıtımı

       Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Türkiye’nin örnek bir Eğitim– Öğretim kurumu olma yolunda çalışmalarını sürdürmeye ve alanıyla ilgili gelişmeleri hizmetlerine eklemeye devam etmektedir. Sahip olduğumuz modern alt yapı ve öğretim elemanı kadromuzla bünyemizde yer alan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, İlk ve Acil Yardım Programı, Tıbbi Görüntüleme ve Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programlarının Normal İkili Öğretimi Eğitim – Öğretime devam etmekte olup, Diş Protez Programı, FTR Programı ve Yaşlı Bakım Programının sınıf sayısı yeterli olmadığından dolayı öğrenci kontenjanı açılmamıştır. Eğitim Öğretime devam eden açık olan programlarımızın Faaliyetlerine nitelik ve nicelik bakımından yenilikleri ekleyerek yürütülmektedir.

     Yüksekokulumuz Programlarında yenileştirme çalışmalarını, hem ulusal düzeyde sürdürülmekte olan Mesleki Yükseköğretimde Yeniden Yapılanma Çalışmaları ve hem de Siirt Üniversitesinin “Bologna Süreci” kapsamında “Program Geliştirme Çalışmaları” çerçevesinde “Süreç Basamakları İzlencesine” paralel olarak sürdürülecektir. Bu çalışmalar tamamlanınca müfredat programlarımız ders içerik ve kredileri ile ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmiş olacaktır

       Yüksekokulumuzun hedefleri arasında, yakın gelecekte çeşitli programlar ile birlikte hem daha çok bölge insanına okuma fırsatı vermek, hem de bölgedeki sağlık kuruluşlarının nitelikli yardımcı sağlık elamanı gereksinimini karşılamak bulunmaktadır. Yüksekokulumuzun ana hedefleri bölgenin gereksinmelerine yönelik modern eğitim hizmetlerini sürdürmek ve bölge insanın Yükseköğrenim görmesine yönelik gerekli fırsatları yaratmak ve çağdaş eğitim-öğretim niteliklerini sürekli kılmaya devam etmektir.

        Çalışmalar süresince emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz.

ABDULLAH ENSARİ
Güncelleme : 29.08.2019 10:40:24