Etkinlikler

Komisyonlar


BİRİM KALİTE KOMİSYON ÜYELERİ

S.NO

ÜNVANI

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

1-

Öğr. Görv

Mucir ALTUNCU

Birim Kalite Komisyon Başkanı

2-

Öğr. Görv

Reyhan F. KILIÇVURAN

Birim Kalite Koordinatörü

3-

Öğr. Görv

Reşat AVCI

Kalite Güvence Sistemi

4-

Öğr. Görv

Büşra Ceren DEMİREL

Eğitim-Öğretim

5-

Öğr. Görv

Asım ÖZBEK

Eğitim Öğretim

6-

Öğr. Görv

Zekeriya ÖZCAN

Eğitim Öğretim

7-

Öğr. Görv

Berna BALCI CEYLAN

AR-GE

8-

Öğr. Görv

Sümeyye BİLEN SEYİDOĞLU

Toplumsal Katkı

9-

Öğr. Görv

Zekeriya AKIN

Toplumsal Katkı

10-

Öğr. Görv

Sabri TOĞLUK

Liderlik, Yönetim ve Kalite

11-

Y. Sekreteri

M.Aydın BEŞTAŞ

Liderlik, Yönetim ve Kalite

 

İÇ KONTROL EYLEM PLANI ÇALIŞMA EKİBİ

S.NO

ÜNVANI

ADI VE SOYADI

1-

Müdür Yrd.

Reyhan Fırat KILIÇVURAN

2-

Yüksekokul Sekreteri

M.Aydın BEŞTAŞ

3-

Öğretim Görevlisi

Berna Balcı CEYLAN

4-

Bilgisayar İşletmeni

Faris ABAÇA

 

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU

S.NO

ÜNVANI

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

1-

Öğr.Görv

Salih ÇENGEL

Başkan

2-

Öğr.Görv

Berna BALCI CEYLAN

Üye

3-

Öğr.Görv

Zekeriya AKIN

Üye

4-

Y.Sekreteri

M.Aydın BEŞTAŞ

Üye

5-

Şef

Gülşen AYBEK

Üye

 

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA KOMİSYONU

S.NO

ÜNVANI

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

1-

Öğr.Görv.

Zekeriya ÖZCAN

Başkan

2-

Öğr.Görv

Büşra Ceren DEMİREL YILDIZ

Üye

3-

Öğr.Görv

Sümeyye BİLEN SEYİDOĞLU

Üye

4-

Y.Sekreteri

M.Aydın BEŞTAŞ

Üye

5-

Şef

Fethullah ERDAL

Üye

 

RİSK ANALİZİ VE PAYDAŞ ANALİZ KOMİSYONU

S.NO

ÜNVANI

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

1-

Öğr. Görv.

Büşra Ceren DEMİREL YILDIZ

Başkan

2-

Öğr. Görv.

Reşat AVCI

Üye

3-

Öğr. Görv.

Sümeyye BİLEN SEYİDOĞLU

Üye

4-

Öğr. Görv.

Berna BALCI CEYLAN

Üye

 

MEMNUNİYET ANKETLERİ KOMİSYONU

S.NO

ÜNVANI

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

1-

Öğr. Görv.

Halilallah SEYİDOĞLU

Başkan

2-

Öğr. Görv.

Sabri TOĞLUK

Üye

3-

Öğr. Görv.

Zekeriya AKIN

Üye

 

AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

S.NO

ÜNVANI

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

1-

Doç.Dr.

Arzu EKİNCİ

Başkan

2-

Öğr.Görv.

Salih ÇENGEL

Üye

3-

Öğr.Görv.

Sabri TOĞLUK

Üye

 

BİRİM ARŞİV AYIKLAMA VE İMHA KOMİSYONU

S.NO

ÜNVANI

ADI VE SOYADI

GÖREVİ

1-

Öğr.Görv.

Reşat AVCI

Başkan

2-

Şef

Fethullah ERDAL

Üye

3-

Bilgisayar İşletmeni

Faris ABAÇA

Üye

 

 

S.NO

 

ÜNVANI

 

ADI VE SOYADI

 

GÖREVLİ OLDUKLARI KOMİSYONLAR

 

İlk ve Acil Yardım Programı, Yatay Geçiş ve Ders İntibakları, Staj Komisyonu, Not İtiraz Komisyonu

 

1-

Öğr.Görv.

Çimen SABAZ

Başkan

2-

Öğr.Görv

Reyhan F.KILIÇVURAN

Üye

3-

Öğr.Görv

Büşra Ceren DEMİREL YILDIZ

Üye

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Yatay Geçiş ve Ders İntibakları, Staj Komisyonu, Not İtiraz Komisyonu

 

1-

Öğr.Görv

Salih ÇENGEL

Başkan

2-

Öğr.Görv

Halilallah SEYİDOĞLU

Üye

3-

Öğr.Görv

M.Şevket ARIKAN

Üye

 

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, Yatay Geçiş ve Ders İntibakları, Staj Komisyonu, Not İtiraz Komisyonu

 

1-

Öğr.Görv

Asım ÖZBEK

Başkan

2-

Öğr.Görv

Zekeriya ÖZCAN

Üye

3-

Öğr.Görv

Sabri TOĞLUK

Üye

 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, Yatay Geçiş ve Ders İntibakları, Staj Komisyonu, Not İtiraz Komisyonu

 

1-

Doç.Dr

Arzu EKİNCİ

Başkan

2-

Öğr.Görv

Reşat AVCI

Üye

3-

Öğr.Görv

Zekeriya AKIN

Üye

 

Fizyoterapi Programı, Yatay Geçiş ve Ders İntibakları, Staj Komisyonu, Not İtiraz Komisyonu

 

1-

Öğr.Görv

Berna BALCI CEYLAN

Başkan

2-

Öğr.Görv

Betül YILDIRIM

Üye

3-

Öğr.Görv

Sümeyye BİLEN SEYİDOĞLU

Üye

 

Diyaliz Programı, Yatay Geçiş ve Ders İntibakları, Staj Komisyonu, Not İtiraz Komisyonu

 

1-

Öğr.Görv.

Büşra Ceren DEMİREL YILDIZ

Başkan

2-

Öğr.Görv.

Zekeriya AKIN

Üye

3-

Öğr.Görv.

Sabri TOĞLUK

Üye

                                              

                                              

                                              

                                              

                                   

                                              

                                              

ABDULLAH ENSARİ
Güncelleme : 12.10.2022 16:28:23