Birim Komisyonları

Akademik Teşvik Komisyonu

Unvanı

Adı ve Soyadı

Açıklama

Dr. Öğr. Üyesi

Arzu EKİNCİ

Komisyon Başkanı

Öğretim Görevlisi

SALİH ÇENGEL

Üye

Öğretim Görevlisi

Sabri TOĞLUK

Üye

 

Birim Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonu

Unvanı

Adı ve Soyadı

Açıklama

Öğretim Görevlisi

Reşat AVCI

Komisyon Başkanı

Şef

Fethullah ERDAL

Üye

Bilgisayar İşletmeni

Faris ABAÇA

Üye

 

Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu

Unvanı

Adı ve Soyadı

Açıklama

Öğretim Görevlisi

Salih ÇENGEL

Komisyon Başkanı

Öğretim Görevlisi

Berna BALCI CEYLAN

Üye

Öğretim Görevlisi

Zekeriya AKIN

Üye

Yüksekokul Sekreteri

M. Aydın BEŞTAŞ

Üye

Şef

Gülşen AYBEK

Üye

 

Faaliyet Raporu Hazırlama Komisyonu

Unvanı

Adı ve Soyadı

Açıklama

Öğretim Görevlisi

Zekeriya ÖZCAN

Komisyon Başkanı

Öğretim Görevlisi

Büşra Ceren DEMİREL

Üye

Öğretim Görevlisi

Sümeyye BİLEN SEYİDOĞLU

Üye

Yüksekokul Sekreteri

M. Aydın BEŞTAŞ

Üye

Şef

Fethullah ERDAL

ÜyeAkademik Risk Analiz Komisyonu

Unvanı

Adı ve Soyadı

Açıklama

Öğretim Görevlisi

Büşra Ceren DEMİREL

Komisyon Başkanı

Öğretim Görevlisi

Reşat AVCI

Üye

Öğretim Görevlisi

Sümeyye BİLEN SEYİDOĞLU

Üye

Öğretim Görevlisi

Berna BALCI CEYLAN

Üye

 

Memnuniyet Anketleri Komisyonu

Unvanı

Adı ve Soyadı

Açıklama

Öğretim Görevlisi

Halil SEYİDOĞLU

Komisyon Başkanı

Öğretim Görevlisi

Sabri TOĞLUK

Üye

Öğretim Görevlisi

Zekeriya AKIN

Üye

Sağlık hizmetleri Meslek Yüksekokulu Birim Kalite Kurul Üyeleri

S. N.

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

1.

Öğretim Görevlisi

Reyhan FIRAT KILIÇVURAN

Müdür Yardımcısı

2.

Öğretim Görevlisi

Reşat AVCI

Birim Sorumlusu

3.

Öğretim Görevlisi

Zekeriya AKIN

Öğretim Görevlisi

4.

Öğretim Görevlisi

Zekeriya ÖZCAN

Öğretim Görevlisi

 

S.N

Unvanı

Adı Soyadı

Görevi

Görevli Oldukları Komisyonlar

1.

Öğretim Görevlisi

Çimen SABAZ

Komisyon Başkanı

İlk ve Acil Yardım Programı Yatay Geçiş ve Ders İntibak Komisyonu, Staj Komisyonu, Not Kontrol ve İtiraz Komisyonu

2.

Öğretim Görevlisi

Reyhan FIRAT KILIÇVURAN

Üye

3.

Öğretim Görevlisi

Buşra Ceren DEMİREL

Üye

1.

Öğretim Görevlisi

Salih ÇENGEL

Komisyon Başkanı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Yatay Geçiş ve Ders İntibak Komisyonu, Staj Komisyonu, Not Kontrol ve İtiraz Komisyonu

2.

Öğretim Görevlisi

Halil  SEYİDOĞLU

Üye

3.

Öğretim Görevlisi

Sabri TOĞLUK

Üye

1.

Öğretim Görevlisi

Asım ÖZBEK

Komisyon Başkanı

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Yatay Geçiş ve Ders İntibak Komisyonu, Staj Komisyonu, Not Kontrol ve İtiraz Komisyonu

2.

Öğretim Görevlisi

Zekeriya ÖZCAN

Üye

3.

Öğretim Görevlisi

Buşra Ceren DEMİREL

Üye

1.

Dr. Öğr.Üyesi

Arzu EKİNCİ

Komisyon Başkanı

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Yatay Geçiş ve Ders İntibak Komisyonu, Staj Komisyonu, Not Kontrol ve İtiraz Komisyonu

2.

Öğretim Görevlisi

Reşat AVCI

Üye

3.

Öğretim Görevlisi

Zekeriya AKIN

Üye

1.

Öğretim Görevlisi

Berna BALCI CEYLAN

Komisyon Başkanı

Fizyoterapi Programı Yatay Geçiş ve Ders İntibak Komisyonu, Staj Komisyonu, Not Kontrol ve İtiraz Komisyonu

2.

Öğretim Görevlisi

Sümeyye BİLEN SEYİDOĞLU

Üye

3.

Öğretim Görevlisi

Sabri TOĞLUK

Üye
ABDULLAH ENSARİ
Güncelleme : 25.03.2020 11:05:52