Etkinlikler

Swot Analizi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu SWOT Analizi

 

 

GÜÇLÜ YÖNLER

 

ü  Akademik ve İdari kadromuzun genç olması, Yüksekokulumuzu güçlü ve dinamik kılan yönlerimizdendir. Ayrıca öğretim elemanlarımız ve idari personellerimizin değişik idari görevlerde bulunmasına bağlı olarak bilgi ve deneyim gücünün yetkinliği,

ü  Bilimsel araştırmaların ve yayınların artırılması yönünde kararlılığın olması,

ü  Laboratuvar araç gereçlerinin kalitesinin arttırılması, fiziki imkanların geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası bilimsel yayınlara erişimin kolaylaştırılması,

ü  Öğrenci Bilgi Sistemi ile öğrencilerle internet üzerinden ders kayıt ve iletişiminin sağlanması,

ü  Sağlık alanı ile ilgili çağın gerekleri göz önüne alınarak farklı ve çeşitli disiplinlerde uygulamalı eğitim verilmesi,

ü  Eğitim kalitesi yüksek, deneyimli, dinamik, tecrübeli, güçlü ve farklı disiplinlerde alanında uzman nitelikli bir akademik eğitim kadrosuna sahip olması,

ü  Akademik ve idari kadronun öğrenci ihtiyaçlarına uygun olması,

ü  Akademik personelin öğrencilere bilgi aktarımında yeterli formasyona sahip olması,

ü  Akademik ve idari personelin öğrenci iletişiminin istenilen düzeyde olması,

ü  Akademik ve idari personel iletişiminin istenilen düzeyde olması,

ü  Sağlık Sektörün ihtiyacına yönelik programlar ile hizmet vermesi,

ü  Yerleşke olarak şehrin merkezinde konumlanmış olmamız, dış paydaşlarla ilişkilerimizin karşılıklı güven ortamı içerisinde ve seri şekilde işliyor olması,

 

ZAYIF YÖNLER

ü  Siirt ilinin ülke içindeki coğrafi konumunun merkezden uzak olması bilinen bir gerçektir.

ü  Akademik kadromuzun ve öğretim üyesi sayısı itibarıyla azlığı bilinen zayıf noktalarımızdandır.

ü  Yeterli fiziki yapının yetersiz olması,

ü  Derslikler ve bilgisayar laboratuvarının fiziki durum, araç, gereç ve alet bakımından eksikliği

ü  Uygulama Laboratuvarlarında malzeme olanaklarının yeterli olmaması,

ü  Mezun takip sisteminin yeterli düzeyde olmaması,

ü  Öğrencilerin yeterince yabancı dil bilmemesi ve bu nedenle Erasmus gibi programlara gerekli özenin gösterilmemiş olması,

ü  Yabancı uyruklu öğrencilerin TÖMER seviyelerinin yeterince iyi derecede olmaması,

 

 

 

FIRSATLAR

ü  Üniversitemiz bünyesinde Tıp Fakültesi açık olması, okulumuzun imajına katkı sağlayacağı gibi bilimsel araştırmalardaki çeşitliliğini arttıracaktır.

ü  Gelişmekte olan ülkemizin sağlık alanında özellikle COVİD-19 sebebiyle ara eleman ihtiyacının her geçen gün artması,

ü  Meslek Yüksekokulumuzda aktif, yönetime katılımı sağlayan, paylaşımcı, eleştiri ve yeniliklere açık her konuda çalışanına ve kuruma destek olmaya çalışan akademik ve idari bir yapıya sahip olunması,

ü  Ulusal projelerde çalışabilecek nitelikte yeterli akademik personele sahip olunması,

ü  Öğretim kadrosunun tecrübe, yetenek ve gelişme arzusunun yeterli olması,

ü  Öncelikle yaptığımız çalışmalar ile yetinmemeliyiz. Teknolojik imkanları en verimli şekilde kullanmalı, insanlığın ihtiyaç duyduğu ve beklediği gelişmeleri tespit etmeli bu yönde çalışmalar yapılmalı,

ü  Çalışanlara ve öğrencilere, fırsatları görmeleri ve bu konuda bize destek olmaları için bilinç aşılandığı takdirde bize verecekleri desteği küçük görmeyeceklerdir ve böylece kitlesel çaba ortaya çıkacaktır

 

TEHDİTLER

ü  Mevcut fiziki yapının yetersiz oluşu nedeniyle büyüme ve gelişmenin, beklenen düzeyin çok altında olması ile birlikte yeni programların açılmasının imkânsız olması,

ü  Meslek Yüksekokulumuzu tercih eden öğrencilerin başarı sıralamasının yıldan yıla düşüyor olması eğitim kalitemizi yükseltmemizin önündeki en büyük tehdit.

ü  Sağlık kurumlarına alınacak personel sayısının azaltılması bölümlerimize olan rağbeti azaltabilecek bir tehdittir.

ü  Yeni açılması düşünülen programların öğrenci tercih oranını, kamu ve özel kurumlardaki istihdam olanaklarını göz önünde bulundurarak tehditler en aza indirilmeye çalışılmaktadır.

ü  Meslek yüksekokulumuza yeterli mali kaynakların aktarılmaması,

ü  Orta öğretimden gelen öğrencilerin zayıf, isteksiz öğrenci profilinde olması,

ü  İşgücü pazarı ile mezun sayıları arasındaki uyumsuzluklar,

ü  Bölgemizin ekonomik ve sosyal göstergelerinin yetersiz olması,

ü  Sosyal ve kültürel imkânların olmaması,

ü  Bölgemizde ulaşım imkânlarının kısıtlı olması,

ü  Ülkemizde Meslek Yüksekokullarına karşı olumsuz bir önyargının olması,

ü  Öğrencilerin bilimsel bilgiden ziyade KPSS ve DGS’ye yönelik çalışmaları içine fazla girmeleri,

ü  Öğrencilerin Ortaöğretimden gelen alışkanlıklarını devam ettirmeleri, ders geçmek amaçlı ezbere eğitime öğretim elemanlarını yöneltmeye çalışmaları,

 

MEHMET AYDIN BEŞTAŞ
Güncelleme : 11.06.2021 15:52:59