Etkinlikler

Mazeret Sınavları Duyurusu

Mazeret Sınav Duyurusu

 Mazeretleri sebebiyle vize sınavlarına katılamayan Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin 18-30 Kasım 2022 tarihleri arasında aşağıda sunulan mazeret dilekçesine mazeret belgelerini ekleyerek öğrenci işleri ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

MAZERET SINAVI

MADDE 22 – (1) Ara sınava giremeyen öğrencilerden haklı ve geçerli mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler; ara sınav haklarını aynı yarıyıl içinde dekanlık/yüksekokul müdürlüğünce belirlenen gün, yer ve saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Rektörlükçe Üniversiteyi temsil etmek üzere görevlendirilen öğrenciler mazeret sınavına alınır.

(2) Sağlık mazereti nedeniyle ara sınava veya ara sınavlara giremeyen öğrencilerin giremedikleri ara sınav veya sınavlara girebilmeleri için; herhangi bir sağlık kuruluşundan sağlık kuruluşuna giriş yaptırılan saatin gösterildiği sağlık raporu almış olmaları gerekir. Yönetim kurulu sağlık raporu üzerindeki saati kontrol ederek öğrencinin mazeret sınavına girip/girmemesine karar verir. Öğrenci, rapor süresince devamsız sayılır.

(3) Sağlık raporu alarak mazeret sınavına girmek isteyen öğrenciler, sağlık raporlarını bağlı bulundukları akademik birimin Öğrenci İşlerine raporun alındığı tarihten itibaren 5 işgünü içerisinde ulaştırmak zorundadır.

(4) Ara sınavına girilen dersler için sağlık raporu kabul edilmez.

AÇIKLAMA: Mazeret Sınavları 05-09 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

MEHMET AYDIN BEŞTAŞ (0484) 211-1111 / 4081
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
18.11.2022