Etkinlikler

Sağlık Hizmetleri MYO 2021/2022 Güz Dönemi Bütünleme Sınavı Hakkında (Covid-19 Salgın Tedbirleri)

Üniversitemiz senatosunun 19.01.2022 tarih ve 2022/01-07 sayılı kararıyla, Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında geçerli olmak üzere Covid19 salgını tedbirleri kapsamında zorunlu karantina sebebiyle bütünleme sınavlarına katılamayan öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere ilave sınav hakkı tanınmasına, ve söz konusu ilave sınavın aşağıda belirtildiği şekilde uygulamasına karar verilmiştir. 1- Bütünleme sınavlarının bitiş tarihini takip eden ilk üç iş günü içinde Covid-19 salgını nedeniyle karantinada olduğuna dair sağlık kurumlarından aldıkları belgeyi ibraz eden öğrenciler bir dilekçe il birlikte ilgili akademik birimlerine başvurmaları gerekmektedir. 2- Üniversitemizin akademik takviminde belirtilen güz dönemi bütünleme sınav tarihlerinin bitimini müteakip 15 gün içerisinde ilave sınavların yapılarak sonuçlandırılması.
ABDULLAH ENSARİ (0484) 212-1111 / 4087
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
28.1.2022