Etkinlikler

SHMYO 2020-2021 Zorunlu Yaz Stajı Duyurusu

D U Y U R U

2021 Yaz Aylarında Staj Yapacak Olan Öğrenciler

1. Grupta Staj Yapacak Öğrenciler (05 Temmuz 2021 tarihinde Staja Başlayacak ve 24 Ağustos 2021 tarihinde Stajı bitecektir.)

2. Grup Staj Yapacak Öğrenciler    (02 Ağustos 2021 Tarihinde Staja Başlayacak ve 13 Eylül 2021 tarihinde Stajı bitecektir.)

 

Meslek Yüksekokulumuza Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)

2. SHMYO Web Sitesinden Temin Edecekleri “Zorunlu Staj Formu” ve Sözleşme Taslağını (3 Adet) Doldurulup Staj Yapacakları İşyerine Onaylatılacaktır.

(1 Nüsha İşyerinde, 1 Nüsha Öğrenci, 1 Nüshada Yüksekokulumuza Teslim Edilmesi Gerekmektedir.)

3. Staj Başvuru Dilekçesi (1 Adet)

Bu İşlemlerden Sonra Onaylatılan ve Diğer Belgeler;

SHMYO web sitesinden alınacak olan evraklar Yüksekokulumuza vermek üzere alınan başvuru evrakları ile staj kabul yazısı ile ilgili sağlık kuruluşunda onaylatıldıktan sonra 04 Haziran 2021 tarihine kadar Yüksekokulumuza elden veya kargoyla teslim edilmesi gerekir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen evraklar teslim alınmayacaktır.

 “5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu” gereğince staj süresi için (30 iş günü) sigorta primi üniversite tarafından yatırılacaktır. Ayrıca staj yapacağınız işyeri ile ilgili istenilen özellikleri danışmanlarınıza sorunuz. (İl Sağlık Müdürlüklerin istediği belgeler arasında Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi bulunmaktadır. Bu belgeyi staja başlayacağınız zamanda e-devlet üzerinden çıktı alabilir veya Yüksekokulumuzdan elden teslim alıp, ilgili sağlık kuruluşlarına teslim edebilirsiniz.)

AÇIKLAMA: 1) Cumhurbaşkanlığımızın kariyer planlaması kapsamında staj seferberliğine başvuran öğrencilerin, stajlarının kabulü halinde web sitesindeki staj evraklarını ilgili sağlık kuruluşlarında onaylattıktan sonra en geç 04 Haziran 2021 tarihine kadar Yüksekokulumuza elden veya kargoyla göndermeleri gerekmektedir.

                         2) Staj seferberliğine başvurup onaylanmayan veya başvurmayan öğrencilerin web sitesindeki staj evraklarının çıktılarını alıp; staj yapacakları ilgili sağlık kuruluşundan onaylattıktan sonra Yüksekokulumuza elden veya kargoyla teslim etmesi gerekmektedir. AÇIKLAMA 1: Meslek Yüksekokulumuzun belirlediği tarihler arasında stajlar yapılacaktır. Başka tarihler kabul edilmeyecektir. Bu konuda ilgili sağlık kuruluşlarıyla irtibata geçtiğinizde belirtilen tarihlerde staj yapmanız gerektiğini belirtiniz. 

AÇIKLAMA 2: Meslek Yüksekokulumuza elden veya kargo ile gönderilmesi gereken evraklar: (1-Öğrenci Staj Başvuru Dilekçesi, 2- Zorunlu Yaz Staj Başvuru Formu, 3- Zorunlu Yaz Staj Sözleşmesi, 4-Kimlik Fotokopisi,) eksik evrak gönderen öğrencilerin evrakları işleme alınmayacaktır. Lütfen evraklarınızı gönderirken tam olup olmadığını kontrol ediniz.

MEHMET AYDIN BEŞTAŞ (0484) 211-1111 / 4081
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
18.5.2021