Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrencilerin Zorunlu Yaz Stajı Hakkında

D U Y U R U

2021 Yaz Aylarında Staj Yapacak Olan Öğrenciler

1.Grupta Staj Yapacak Öğrenciler (05 Temmuz 2021 tarihinde Staja Başlayacak ve 24 Ağustos 2021 tarihinde Stajı bitecektir.

2. Grup Staj Yapacak Öğrenciler (02 Ağustos 2021 Tarihinde Staja Başlayacak ve 13 Eylül 2021 tarihinde Stajı bitecektir.

Meslek Yüksekokulumuza Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)

2. SHMYO Web Sitesinden Temin Edecekleri “Zorunlu Staj Formu” ve Sözleşme Taslağını (3 Adet) Doldurulup Staj Yapacakları İşyerine Onaylatılacaktır. (1 Nüsha İşyerinde, 1 Nüsha Öğrenci, 1 Nüshada Yüksekokulumuza Teslim Edilmesi Gerekmektedir.)

3. Öğrenci Staj Başvuru Dilekçesi (1 Adet)

Bu İşlemlerden Sonra Onaylatılan ve Diğer Belgeler;

07 Nisan 2021 tarihinde SHMYO web sitesinden alınacak olan evraklar Yüksekokulumuza vermek üzere alınan başvuru evrakları ile staj kabul yazısı ile ilgili sağlık kuruluşunda onaylatıldıktan sonra 11 Mayıs 2021 tarihine kadar yüksekokulumuzdaki danışmanınız olan öğretim elemanlarınıza elden veya kargoyla teslim edilmesi gerekir. Belirtilen tarihten sonra gönderilen evraklar teslim alınmayacaktır.

 “5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu” gereğince staj süresi için (30 iş günü) sigorta primi üniversite tarafından yatırılacaktır. Ayrıca staj yapacağınız işyeri ile ilgili istenilen özellikleri danışmanlarınıza sorunuz.

AÇIKLAMA: 1) Cumhurbaşkanlığımızın kariyer planlaması kapsamında staj seferberliğine başvuran öğrencilerin, stajlarının kabulü halinde web sitesindeki staj evraklarını şimdilik doldurulmasına gerek yoktur. Ayrıca bu durumdaki öğrenciler için daha sonra bilgilendirme yapılacaktır.

                          2) Staj seferberliğine başvurmayan veya başvuramayan öğrencilerin web sitesindeki staj evraklarının çıktılarını alıp; staj yapacakları ilgili sağlık kuruluşundan onaylattıktan sonra danışmanınız olan öğretim elemanına elden veya kargoyla teslim etmesi gerekmektedir. Ayrıca Staj Dosyasının tamamını Web sitesinden indirip, staja başlayacağınız süre içerisinde staj dosyanızı doldurmanız gerekmektedir.

 

Bu İşlemleri Yapmayan Öğrenciler

Staj Yapamayacaktır.

MEHMET AYDIN BEŞTAŞ (0484) 211-1111 / 4081
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
6.4.2021