Etkinlikler

Sağlık Hizmetleri MYO ( 2022-2023 Güz Yarıyılı ) Vize Sınav Programı


ÖĞRENCİLERİN SINAVLARDA UYMALARI GEREKEN KURALLAR

1. Öğrenci kimliği bulunmayan öğrenciler sınavlara giremez. Öğrenci kimliği olmayan veya yanında bulunmayan öğrenciler  (E-Devlet  ) veya Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Bürosunda öğrenci belgesi alarak sınavlara girebilirler.

2. Öğrencilerin oturacakları yerleri saptamak ve gerektiğinde yerlerini değiştirme yetkisi sınav görevlilerine aittir. Öğretim elemanının belirtiği oturma planındaki yerinize oturunuz ve sınav başlamadan önce Öğrenci Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine bırakınız.

3. Öğrenciler, sınav süresince üzerinde veya ulaşabileceği bir yerde cep telefonu vb. teknik cihazlar bulunduramazlar.

4. Sınav imza listesi/oturma planını mutlaka tükenmez kalemle imzalayınız.

5. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika öğrencilerin dışarıya çıkmasına izin verilmez. Sınava en geç 15 dakika gecikme ile gelen öğrenciler alınır. Ancak bu öğrencilere ilave süre verilmez.

6. Dersin öğretim elemanı izin verdiği takdirde sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz.

7. Dersin öğretim elemanı tarafından aksi belirtilmedikçe kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar vb. araçlar, fotoğraf makinesi, cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

8. Sınav süresince etrafına bakmak, konuşmak ve diğer öğrencilere soru sormak yasaktır. Gerekli durumlarda gözetmenler uyarı yapabilir ve yerinizi değiştirebilir. Tutumlarında ısrarcı olan öğrenciler hakkında tutanak düzenlenecektir.

9. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki adı, soyadı, bölümü, numarası vb. bilgileri yazınız. Başka öğrenciye ait sınav kâğıdını kullandığı tespit edilen öğrenciler hakkında tutanak tutulacaktır.

10. Optik form kullanılan sınavlarda test grubunu kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılabilir.

11. Sınavınız test ise cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz.

Aşağıdaki durumlarda gözetmenler tarafından Sınav Tutanağı düzenlenir.

ü  Sınav kurallarına ve gözetmenlerin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,

ü  3 ve 7. maddede belirtilen malzemelerin sınav esnasında kullanılması,

ü  Sınav sırasında kalem, silgi, hesap makinesi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,

ü  Soru veya cevapları bir yere yazarak, fotoğrafını çekerek veya başka bir suretle sınav salonundan dışarı çıkarmaya çalışmak veya çıkarmak.

12. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında Sınav Tutanağı düzenlenir ve sınav salonundan çıkarılır.

13. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Sınav Tutanağı tutulur ve ilgili öğrenci sınav salonundan çıkarılır.

14. Öğrenciler sınav kurallarına uymakla yükümlüdürler. Kurallara uymayan öğrencilere Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

AÇIKLAMA: Öğrenciler, Meslek Yüksekokulumuzun resmi web sitesinde duyurulan sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde öğrenci kimlik belgeleriyle sınava girmek zorundadır. Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin en geç sınavdan 10 dakika önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları gerekmektedir. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi halinde aldığı not iptal edilir.

Sınav kurallarına uyduğunuz için teşekkür eder, tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.

MEHMET AYDIN BEŞTAŞ (0484) 211-1111 / 4081
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
11.11.2022